A A

Beställningar och frågor

Vid kontakt med NSR AB angående omhändertagande av förorenade jordar/massor är det till fördel om du kan svara på följande frågor.

  • Har en analys gjorts och i så fall hur har den gjorts?
  • Vilken typ av jord/slam är det? Exempelvis sand, lera eller sten
  • Vilken typ av förorening rör det sig om?
  • Vad för verksamhet har tidigare bedrivits på platsen eller vad för typ av olycka rör det sig om?
  • Hur stor mängd är det? Ange ton alternativt m3
  • Hur hade ni tänkt att intransporten skulle ske?

För att vi ska kunna ta emot dina förorenade massor behöver du också fylla i en avfallsdeklaration.

 

För beställning eller frågor vänligen kontakta:

Peter Johansson

tel: 042-400 13 85

e-post: peter.johansson@nsr.se
fax: 042-15 37 73