A A

Företag

Här kan du hitta information om vad som gäller för dig är företagare. Här finns både information för dig som är fastighetsägare för flerfamiljshus, bostadsrättsförening, restaurangägare eller annan verksamhet.

Verksamheter med hushållsavfall

De flesta verksamheter har hushållsavfall, vilket kräver ett kommunalt avfallsabonnemang.

 

Begreppet hushållsavfall omfattar förutom avfall från hushåll även därmed jämförligt avfall från andra verksam-heter. Därmed jämförligt avfall kan till exempel vara avfall från en restaurang, personalmatsal, skola eller äldreboende där avfallet ser ut ungefär som hushållsavfall.