A A

Frågor & svar - så besöker du återvinningscentralen

Varför just 12 besök? Hur gör jag om jag inte har körkort? Hur betalar jag? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om besökssystemet på återvinningscentralen!

Vad vill du veta mer om?

>> Bakgrund - varför införs detta system?

>> Hur funkar det för mig som är privatperson?

>> Hur funkar det för mig som är småföretagare?

>> Hur funkar det för mig som bor i lägenhet eller är en förening?

>> Andra frågor?

 


 

 

BAKGRUND

>> Varför görs denna förändring?

 • Återvinningscentralerna i nordvästra Skåne finansieras av invånarnas avfallstaxor, abonnemang på sopkärl i NSR:s kommuner. En andel av avfallstaxan går till drift av återvinningscentralen. Den pengen ska även räcka till hantering av det grovavfall som uppstår i vardagen och i den löpande driften av ditt hushåll. Mer avfall än så, som rivningsavfall och företagsavfall, täcks inte av denna peng.
 • Många verksamheter tror att det är gratis att lämna avfall på återvinningscentralen, men i själva verket betalar invånarna då för dessa företagens avfall. För att kunna bekosta dessa avfallsmängder finns två alternativ: höja invånarnas avfallstaxor eller få verksamheter att betala för sina besök. För att inte höja invånarnas avfallstaxor införs detta nya system med 12 besök för privatpersoner. Småföretagare ska precis som tidigare registrera sitt kundkort på återvinningscentralerna och betala för sitt besök.
 • För besökare med stora mängder avfall vid renovering så är 12 besök redan betalda via avfallstaxan. Den pengen avser normala mängder som uppstår i vardagen i ett hushåll. Önskar invånarna att avfallstaxan ska innefattas av renoveringsavfall också som behöver avfallstaxan ändras och därmed förmodligen höjas avsevärt.

>> Vem har beslutat om att införa 12 besök på återvinningscentralen?

 • Beslutet har tagits av NSR:s styrelse som består av politiska representanter från ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Beslutet är baserat på ekonomiska underlag och statistik från återvinningscentralerna som visar på att renhållningskollektiven, det vill säga invånarnas avfallstaxor, subventionerar företagens besök. Det är inte okej eller tillåtet. Därför görs en begränsning på privatpersonernas antal fria besök för att få företagskunder att registrera sig som företag inte som privatpersoner.

>> Hur bekostas en återvinningscentral?

 • Återvinningscentralerna är till för privatpersoner och småföretagare. Privatpersoner har genom avfallstaxan redan betalat för hantering av avfall som uppstår i den dagligen driften av ett hushåll. Ca 20 % av avfallstaxan, dvs ditt abonnemang på sophantering hemma, går till drift av återvinningscentralen. Småföretagare betalar 200 kr exkl moms per besök.

>> Varför just 12 besök?

 • I Höganäs har det i 2 år pågått ett test med passersystem för att se hur besökarnas vanor ser ut. När är det flest besök? Hur många besök görs per kund? Baserat på denna statistik kan vi se att 12 besök är ett normalt behov för privatpersoners besök på återvinningscentralen.

>> Hur ser det ut i andra kommuner?

 • Ungefär 20 % av alla återvinningscentraler i Sverige har denna typ av besökssystem.

 

>> JAG ÄR  PRIVATPERSON

 

 

OM KÖRKORT

>> Vilka ID-handlingar kan jag checka in med?

 • Körkort med streckkod eller QR-kod. Pass kan inte användas på grund av storleken.

>> Jag har ett utländskt om körkort, kan jag checka in med det?

 • Vissa utländska körkort går. Går det inte så får du ansöka om ÅVC-kort vid ditt första besök på någon av våra återvinningscentraler. Tryck på knapp ”Kontakta Personal” på terminalen vid bom.

>> Jag har inget körkort – hur gör jag?

 • Har du inget körkort kan du ansöka om ÅVC-kort. Alla över 18 år som är folkbokförda eller har ett villabonnemang/fritidsabonnemang i Bjuv, Båstad, Åstorp, Ängelholm, Höganäs eller Helsingborg är berättigade till ett ÅVC-kort.
 • Genom att fylla i blanketten ansökan om ÅVC-kort kan du kvittera ut ett passerkort på din återvinningscentral vid nästa besök. Kortet är precis som ett körkort, ID-kort och pass en personlig värdehandling. Du måste ha med dig giltig ID-handling (körkort, ID-kort, pass) när du kommer till återvinningscentralen för att hämta ditt ÅVC-kort. Du kan inte ringa och beställa kortet utan det måste kvitteras ut personligen. Du kan givetvis ta med dig saker du vill göra dig av med redan den dagen du hämtar ut ditt ÅVC-kort.

OM ÅVC-KORT – KUNDKORT FÖR PRIVATPERSONER

>> Kan jag få ÅVC-kort direkt vid ett besök på en återvinningscentral?

 • Ja det kan du. Vid inpasseringsautomaten kan du trycka på en knapp för att kontakta personalen. 

>> Vad kostar ÅVC-kortet?

 • Det kostar inget, men tappar du bort ditt kort får du betala 250 kr i administrativ avgift för ett nytt kort.

>> Är ÅVC-kortet personligt?

 • Ja det är personligt.

>> Behöver jag legitimera mig för att få ett ÅVC-kort? 

 • Ja, giltig ID-handling krävs (körkort, ID-kort, pass)

>> Kan jag beställa ett ÅVC-kort innan mitt besök?

 • Nej, men du kan förbereda dig genom att fylla i en blankett för ansökan av ÅVC-kort på vår hemsida som du lämnar till personal på återvinningscentralen vid ditt första besök. 

>> Kan ni skicka hem mitt ÅVC-kort?

 • Nej, kortet hämtas ut personligen vid ert första besök. Ta med ifylld blankett enligt ovan eller fyll i en blankett på plats.

>> Ta det lång tid att få ett ÅVC-kort på återvinningscentralen?

 • Har du korrekt ifylld blankett med dig till återvinningscentralen så tar det kortare tid, så kom förberedd. Glöm inte att fylla i kundnumret för ditt sopabonnemang. Du hittar det på din faktura.

>> Var hittar jag blankett för att ansöka om ÅVC-kort?

>> Jag har tappat mitt ÅVC-kort, vad gör jag?

 • Kontakta NSR för att spärra kortet. Uppge namn, telefonnummer, personnummer eller kundnummer och adress.

>> Kostar det att få ett nytt ÅVC-kort om jag tappat/blivit av med det gamla?

 • Ja, 250 kr inkl moms.

 

 

OM ANTALET BESÖK – 12 GGR/ÅR

>> När mina 12 ggr är slut för året – vad gör jag då?

 • Det är bara att besöka återvinningscentralen som vanligt. Skillnaden är att du faktureras 250 kr/per besök inkl moms.

>> Kan jag spara besök till kommande år?

 • Nej, efter varje årskifte nollställs allt och du får 12 nya besök.

>> Hur vet jag hur många kostnadsfria besök jag har kvar?

 • Vid incheckning i passersystemet på återvinningscentralen ser du på skärmen hur många besök du gjort under kalenderåret.

>> Hur håller ni koll på hur många gånger jag har kvar?

 • Antalet besök registreras i ett kundsystem kopplat till passersystemet på återvinningscentralen.

>> Kan jag nekas att komma in om mina 12 fria besök är slut?

 • Inte så länge du betalar för dina besök, via betalkort eller faktura.

>> Jag renoverar mitt hus och behöver besöka er många gånger den närmsta tiden. Varför måste jag betala för det?

 • 12 gånger har du redan betalat för via din avfallstaxa. Har man så mycket avfall så att det behövs mer än 12 besök täcks inte kostnaden för det avfallet av din avfallstaxa.

>> Jag är inte folkbokförd i NSR-kommunerna men äger ett fritidsboende här. Kommer jag in med mitt körkort?

 • Ja, om du står på abonnemanget kommer du in. Är ni fler som äger fritidshuset så får ni kontakta NSR:s kundservice för att lägga till fler personer.

>> Jag är turist/sommarboende och vistas tillfälligt i Bjuv, Åstorp, Båstad, Ängelholm eller Helsingborg. Får jag använda återvinningscentralen?

 • Ja men du måste betala 250 kr per besök. Avgiften betalas med betalkort direkt vid besöket.

>> Kan jag nekas att komma in om mina besök är slut?

 • Nej, men du behöver vara medveten om att du måste betala för ditt besök.

>> Har du hand om ett dödsbo?

 • Om du har hand om ett dödsbo kan du ansöka om ett ÅVC-kort för dödsbo som ger dödsboet tillträde till våra återvinningscentraler vid tolv tillfällen under sex månader.
  Fyll i blanketten ÅVC-kort för dödsbo, och ta med den till återvinningscentralen för godkännande. Ta med en kopia på dokument som styrker dödsfallet. Ett sådant dokument kan du få hos skattemyndigheten.

 

 

 

OM DU BARA VILL KÖPA JORD, LÄMNA TILL ÅTERBRUK ELLER LÄMNA FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR.

 

>> Jag använder återvinningscentralen som min återvinningsstation och är på återvinningscentralen mer än 12 gånger per år med förpackningar och tidningar? Hur ska jag återvinna nu?

 • Det enklaste sättet är att skaffa abonnemang för fyrfackskärl hemma. Då hämtar vi de förpackningar och tidningar som uppstår i ditt hushåll direkt vid din fastighet. Du kan använda någon av de återvinningsstationer som finns utplacerade i kommunerna och drivs av FTIAB. Har du bara förpackningar och tidningar och vill lämna på återvinningscentralen utan att ett besök dras så kontakta personalen.

>> Jag vill bara köpa jord. Hur gör jag då?

 • Kontakta personal på plats vid inkörningsbommen.

>> Hur gör jag om jag bara vill lämna prylar till återbruket? ”Kostar” det ett besök?

 • I Helsingborg ligger återbruket utanför bommarna. I övriga kommuner – kontakta personal.

>> Hur gör jag om jag bara vill panta i superpantmaskinen på i Helsingborg?

 • Kontakta personal på plats vid inkörningsbommen.

 

 

 

OM PERSONUPPGIFTER

>> Vilka uppgifter om mig registrerar ni när jag besöker återvinningscentralen?

 • Du registreras precis som i ett vanligt kundsystem med kunduppgifter utifrån ditt kundnummer, anläggning, tid och datum för ditt besök.

>> Hur används den informationen?

 • Som underlag för att planera bemanning och öppettider, statistik för besöksantal och fakturering till kunder.

>> Är det lagligt? 

 • Vi hanterar alla personuppgifter konfidentiellt och lämnar inte dessa till tredje part i enlighet med PuL, personuppgiftslagen.

Följande gäller:

Information om Behandling av personuppgifter

"2016-11-23 skickade NSR AB in en anmälan om behandling av personuppgifter till datainspektionen. I och med att du registrerar dig i passersystemet godkänner du att NSR behandlar dina personuppgifter.

 
I enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) informerar NSR om att de uppgifter som lämnas till Nordvästra Skånes Renhållning AB (org nr 556217-4580, nedan ” NSR”) kommer att behandlas konfidentiellt och uteslutande för ändamålet att få statistik över andelen privatpersoner/företag som besöker vår anläggning till fakturering samt vid vilka tidpunkter och hur ofta.
 
Med hjälp av passersystemet kan NSR upprätta besöksstatistik för interna ändamål såsom exempelvis planering av öppettider, bemanning och utrustning. Personuppgifterna kommer inte att användas för direkt marknadsföring och kommer inte att lämnas ut till någon tredje part. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att efter skriftlig ansökan till NSR en gång per kalenderår gratis få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Skulle dessa uppgifter vara felaktiga kan du begära rättelse.”

>> Jag vill inte att ni registrerar mina uppgifter – hur gör jag då?

 • Det går bra att betala med betalkort om du inte vill vara del av vårt kundsystem.

 

>> JAG ÄR SMÅFÖRETAGARE

>> Hur många gratis besök har jag som företagare som besöker återvinningscentralen?

 • Återvinningscentralen är endast till för hushållsavfall men småföretagare har möjlighet att lämna sorterat verksamhetsavfall mot en kostnad av 200 kr exklusive moms per besök. Du betalar med kundkort eller med betalkort.

>> Hur ansöker jag om kundkort?

 • Fyll i blankett som du hittar här och skicka till NSR via post eller scanna in och maila underskriven blankett till kundkort@nsr.se. Korten hämtas ut av behörig på önskad återvinningscentral/anläggning.

>> Jag har kundkort på återvinningsanläggningen (den stora i Helsingborg) – kan jag använda det på återvinningscentralen?

 • Ja, du kan använda samma kundkort på alla våra återvinningscentraler och återvinningsanläggningar.

>> Jag har ett företag och anställd personal.  Kan min personal skaffa kundkort utan mig?

 • Nej, firmatecknaren ansöker om och kvitterar ut kundkort på önskad återvinningscentral/anläggning.

>> Hur många kundkort kan vi ha?

 • Ni får så många kundkort som ni behöver! Fyll i antalet på ansökningsblanketten.

>> Måste mitt företag ansöka om kundkort innan besöket eller kan det ordnas på plats?

>> Varför måste jag som småföretagare betala för mitt besök? Det har ju varit gratis innan.

 • Det har aldrig varit gratis. Återvinningscentralerna bekostades tidigare av renhållningskollektiven och var endast till för hushållen. Nu får även företagare tillgång till återvinningscentralen till en fast kostnad. Det går även bra att ordna återvinning- och avfallshantering vid verksamheten. Kontakta då valfri entreprenör.

>> Vad gör vi om vi blivit av med vårt kundkort?

 • Spärra kundkortet genom att kontakta kundkort@nsr.se. Ersättningskort vid förlust debiteras 200 kr exklusive moms. 


>> JAG BOR I LÄGENHET ELLER ÄR EN FÖRENING

>> Jag bor i lägenhet, t ex hyresrätt eller bostadsrättsförening, får jag lämna på återvinningscentralen?

 • Ja, som privatperson får du det om du är över 18 år och folkbokförd i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommun. Du har 12 kostnadsfria besök därefter betalar du per besök.

>> Hur kan jag bli av med mitt grovavfall annars?

 • Kontakta din fastighetsägare eller BRF för att se vilka alternativ de erbjuder.

>> Vi är en bostadsrättsförening, hur kan vi som BRF lämna vårt grovavfall på återvinningscentralen?

 • En BRF får inte transportera grovavfall åt sina bostadsrättsinnehavare till återvinningscentralen eftersom det är ett hushållsavfall enligt renhållningsordningen. Grovavfall hämtas av NSR:s entreprenör. Varje enskild bostadsrättinnehavare får dock transportera sitt grovavfall till återvinningscentralen.
 • Exempelvis: Har föreningen en gårdsstädardag och behöver köra löv och grenar till återvinningscentralen kör de in som företag och lämnar detta för 200 kr exkl moms. Gäller det däremot gamla möbler från de boende så får var och en köra det själva alternativt ordna med hämtning av NSR då det är ett hushållsavfall.

>> Vi är en ideell förening, hur ska vi som ideell förening besöka återvinningscentralen? Med våra privata körkort eller med kundkort för småföretagare?

 • Ideella föreningar räknas som företagare och ansöker om kundkort. Varje besök debiteras 200 kr exklusive moms. Ideella föreningar som driver loppisverksamhet har möjlighet att ansöka om loppiskort.
 

>> FLER FRÅGOR?

 • Har du andra frågor som gäller ansökan om kundkort för småföretagare och privatpersoner? Eller frågor om systemet? Kontakta oss via telefon eller kontaktformulär här på hemsidan!