A A

 

Miljönär

 

Alla verksamheter som ligger inom ramen för att få allmänheten att laga, låna och återanvända i större utsträckning eller på annat sätt bidra till att minska mängden avfall kan bli miljönär-märkta.

 

Ju fler som sprider budskapet, desto starkare blir märkningen och mer användbar för alla verksamheter med hållbara affärsidéer. Därför kom¬mer märkningen Miljönär-vänlig att marknadsföras i såväl tidningar, som i film och på nätet. Vill du veta mer om miljönär-märkningen finns det även mer information på www.miljönär.se. Som miljönär-märkt får man bland annat en digital och en fysisk dekal att sätta upp på valfritt ställe samt hamnar på kartan på miljönär.se.

 

www.miljönär.se kan du hitta miljönär-vänliga verksamheter genom att navigera i en karta.

 

Ansök om att bli miljönär-vänlig här!