A A

Priser för hämtning av avfall - avfallstaxa

Din avfallshämtning är helt avgiftsfinansierad och bekostas inte av skatter. I den taxa du betalar ingår bland annat också driften av återvinningscentralen, information och insamling av farligt avfall.  

 

Taxan för villahushåll och fritidsboende är uppdelad i en fast och en rörlig del, fast grundavgift och rörlig avgift. Den fasta avgiften plus den rörliga avgiften blir tillsammans den årliga avgiften för avfallshanteringen. Därefter kan det tillkomma avgifter för olika tilläggstjänster som t.ex. gångväg, trädgårdskärl m.m.

 

Grundavgift

Grundavgiften är en årlig avgift som tas ut för att täcka kostnader för drift av återvinningscentral samt behandling av avfall som lämnas på återvinningscentralen. I avgiften ingår även insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall och batterier samt kostnader för kundservice, avfallsplanering, utvecklingsarbete och information. Grundavgiften betalas av varje enskilt villahushåll och är olika beroende på om man har ett fritidsboende eller ett permanentboende. Även hushåll med gemensamt kärl måste betala full grundavgift.

 

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften avser kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, tömningsintervall mm. För hushåll med gemensamt kärl kommer endast ett av hushållen debiteras den rörliga avgiften.

 

Återvinningspremie för kunder med 4-fackskärl

Återvinningspremien är en premie som varierar från år till år beroende på hur mycket förpackningar och tidningar vi samlar in vid era hushåll och hur mycket vi kan sälja det för. Premien beräknas utifrån föregående års intäkter för återvinningsmaterial. För kunder som använt abonnemanget under del av året blir återvinningspremiens storlek relaterad till hur stor del av året som abonnemanget använts. Återvinningspremien dras av från fakturan en gång om året.

 

Du hittar respektive kommuns avfallstaxa nedan:

 

 

Taxor giltiga från och med 1 april 2017

 

Avfallstaxa Bjuv

 

Avfalltaxa Båstad

 

Avfallstaxa Helsingborg

 

Avfallstaxa Åstorp

 

Avfallstaxa Ängelholm