A A

Bestämmelser och regler

 

Renhållningsordning och avfallsplan för Ängelholms kommun antogs 15 december 2014 och började gälla 1 januari 2015. 

 

  1. I renhållningsordningen från 2015 finns den lokala lagstiftningen för renhållning. Den innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och vilka möjligheter till dispens som finns. Bestämmelserna rör både oss som ansvariga för renhållningen i din kommun och dig som fastighetsägare.
     
  2. Avfallsplanen för Ängelholms kommun innehåller kommunens planer för att minska mängden avfall och vilken inriktning vi ska ha för avfallshanteringen. Den nuvarande avfallsplanen gäller för perioden 2015-2018.