A A

Ängelholms kommun

Slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har två- och trekammarbrunn eller köks- och gårdsbrunn har slamtömning minst en gång om året. Normalt sker denna tömning vid en så kallad kampanjtömning.

 

Kampanjtömning

Har du trekammar-, köks-, gårdsbrunnar och slutna tankar får du slamsugning en gång per år vid en så kallad kampanjtömning. Kampanjtömning är en schemalagd tömning där NSR bestämmer när tömningen ska ske.

 

7-dagars-, 2-dagars eller omgående tömning

Utöver kampanjtömningen kan du beställa 7-dagars-tömning eller 2-dagarstömning, då kommer entreprenören 7  respektive 2 dagar efter beställning. Du kan även vid behov beställa omgående tömning som sker inom 24 timmar.

 

Så beställer du slamtömning

Du beställer slamtömning hos NSR:s kundservice. Slamtömningen måste utföras av den entreprenör som kommunen har avtal med. I Ängelholm är det Ohlssons om utför all tömning från och med 1 april.

 

Andra entreprenörer får lov att spola eller rensa avloppsledningar men de får inte tömma eller ta med sig slam från brunnen, tanken eller ledningen.

 

Så utförs slamtömningen

Du som kund får information inför att entreprenören kommer och ska tömma din brunn. Brunnen töms då på slam och vatten, vattnet återförs och slammet transporteras sedan bort med slambilen. Det är en miljöförbättring att återföra vattnet. Vattnet innehåller nämligen bakterier som är gynnsamma för din brunn och genom att behålla dessa kommer brunnen igång igen direkt efter tömning. Dessutom minskas onödiga transporter av vatten på detta sätt. Detta är bra att veta eftersom det kan se ut som att brunnen är full eftersom vattnet återförs.