A A


Snö och halka

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is.

 

När det är mycket snö är det extra viktigt att se till att gångbanan vid din fastighet och gångvägen in till avfallskärlen är framkomlig och halkfri. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Skotta därför undan snö och sanda marken. Tänk på att göra hål i eventuella snövallar så att avfallskärlen kan transporteras mellan hämtningsfordonet och fastigheten.

 

Blöta matavfallspåsar fryser fast

Om det blir minusgrader kan papperspåsarna med matavfall frysa fast i kärlet för matavfall. Du ansvarar för att matavfallet är löst i kärlet och går att tömma. För att undvika fastfrysning kan du:

  • låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen
  • se till att papperspåsen är ordentligt stängd så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet
  • låt matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över så fåglar och andra djur inte kommer till
  • hålla kärlet rent - ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.

Är matavfallet redan fastfruset?

Om matavfallet har frusit fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på hämtningsdagen.

Pröva att peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande.