A A

Ängelholms kommun

Du som bor i villa

 

I Ängelholms kommun erbjuds alla villafastigheter hämtning av restavfall, matavfall och förpackningar i fyrfackskärl. Du kan även välja att enbart ha hämtning av matavfall och restavfall i tvåfackskärl men du måste då själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation eller NSR:s återvinningscentral.

 

Olika storlekar

Du kan välja mellan olika storlekar utifrån behov:

 

Permanentboende/Fritidsboende    Kärlstorlek
Fyrfack 1+Fyrfack 2 240 liter 370 liter
Tvåfack 240 liter 370 liter

 

 

Tömningsintervaller

 

Permanentboende

 

Fyrfack 1+ Fyrfack 2 26+13 gånger/år
Tvåfack 26 gånger/år

 

Det går även bra att ha veckotömning för matavfall under sommaren från vecka 24-35.

 

Fritidsboende - boende där ingen är folkbokförd

 

Fyrfack 1+Fyrfack 2 18+9 gånger/år
Tvåfack 18 gånger/år

 

Det går även bra att ha veckotömning för matavfall under sommaren från vecka 24-35.

 

 

Så placerar du kärlen

Som kund bestämmer du själv var på tomten du vill placera dina avfallskärl, men vill du betala den lägsta avgiften för tömning får kärlen inte stå mer än 2 meter från där hämtningsfordonet stannar. Överskrider avståndet 2 meter kostar det extra enligt gällande taxa.

 

På hämtningsdagen ska handtagen vara vända utåt så att hämtningspersonalen kan greppa kärlen enkelt.

Så får du nya matavfallspåsar

Kläm fast en tom matavfallspåse mellan locket och kärlet för matavfall när påsarna börjar ta slut på tömningsdagen. Chauffören lämnar en ny bunt matavfallspåsar i samband med tömning.

 

Påshållare ingår i alla villaabonnemang och kan beställas via NSR:s kundservice.