A A

Publikationer

 

2012

 

Artiklar

Corvellec, H. and T. Bramryd (2012). "The multiple market-exposure of waste management companies: A case study of two Swedish municipally owned companies." Waste Management 32: 1722-1727.

 

2011


Rapporter

Irene Bohn (NSR), Marika Murto (LTH), Lovisa Björnsson (LTH), Håkan Rosqvist (Rosqvist Resurs) (2011). Torrötning av rejekt från förbehandling av matavfall. SGC Rapport 245. Avfall Sverige rapport B2011:02

 

Artiklar

Dahlén, L. (LTU) och Vukicevic, S. (NSR), Plastinsamlingen under luppen. Avfall och miljö 3/maj 2011. (In swedish)

 

Powrie, W., and Rosqvist, H. (2011) Editorial. Waste and Resource Management 164: 1-2.


Rosqvist, H., Leroux, V., Dahlin, T., Svensson, S., Lindsjö, M., Månsson, C-H., and Johansson, S. (2011). Mapping landfill gas migration using resistivity monitoring. Waste and Resource Management 164: 3-15.


Johansson, S., Rosqvist, H., Svensson, M., Dahlin, T., and Leroux, V. An alternative methodology for the analysis of electrical resistivity data from a soil gas study. Geophysical Journal International (2011).


Konferensbidrag

Rosqvist, H., Johansson, S., Dahlin, T., Leroux, V., Svensson, M. (2011) Development of 3D geroelectrical resistivity for mapping of gas magration in landfill. Proceedings Sardinia 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium. S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 3-7 October 2011.


Rosqvist, H., Johansson, S., Streblow, C., Gebert, J. (2011) Spatial and temporal variability of gas migration at the surface of a MSW landfill. Proceedings Sardinia 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium. S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy; 3-7 October 2011.
 

2010

 

Rapporter

Bohn, I. (NSR), Carlsson, M. (AnoxKaldnes AB), Eriksson, Y. (LTH), Holmström D. (LTH), (2010). Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall till biogasproduktion. SGC Rapport 216


Konferensbidrag

Leroux, V., Dahlin, T., and Rosqvist, H. 2010. Time-domain IP and Resistivity Sections Measured at Four Landfills with Different Contents. Near Surface 2010 – 16th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 6 - 8 September 2010, Zurich, Switzerland


Vukicevic S. (NSR) and Nilsson G. (NSR), 2010. Trends in Municipal Solid Waste Composition and Comparisation of Collection Systems in Six Swedish Municipalities, Linnaeus ECO – TECH `10, Kalmar, Sweden, November 22-24, 2010.


Rosqvist, H., Leroux, V., Dahlin, T., Johansson, S., Svensson, M. (2010). An evaluation of the potential of the Geoelectrical resisitivity method for mapping gas migration in landfills. SAGEEP 2010.


Rosqvist, H., Dahlin, T. (2010) Geoelectrical imaging for detection of water migration in a bioreactor landfill. SAGEEP 2010

 

2009

 

Ljungberg, S.-Å., Meijer, J.-E., Rosqvist, H., Mårtensson, S.-G. (2009). Detektering och kvantifiering av metangasläckage från deponier. SGC rapport 203.

 

Ljungberg, S.-Å., Meijer, J.-E., Rosqvist, H., Mårtensson, S.-G. (2009). Detection and quantification of methane leakage from landfills. SGC rapport 204.


Håkan Rosqvist, Virginie Leroux, Torleif Dahlin, Mats Svensson, Carl-Henrik Månsson, Magnus Lindsjö, (2009). Detektering av gas i deponier med resistivitet. SGC Rapport 208

Lisa Dahlén (LTU) och Sanita Vukicevic (NSR), (2009). Återvinning av plast från hushållsavfall. Plastkretsen

 

Rosqvist, H. (2009). De svenska pinojärerna inom deponigas. Avfall och miljö 1/feb 2009. pp 16-17 (In swedish) 

Konferensbidrag
Rosqvist, H., Leroux, V., Dahlin, T., Svensson, S., Lindsjö, M., Månsson, C-H., and Johansson, S. 2009. An evaluation of the potential of the geoelectrical resistivity method for mapping gas migration in landfills. HPM3 workshop, 10 – 12 March 2009, Braunschweig, Germany

Dahlin, T., Leroux, V., Rosqvist, H., Svensson, S., Lindsjö, M., Månsson, C-H., and Johansson, S. 2009. Geoelectrical Resistivity Monitoring for Localizing Gas at Landfills. Near Surface 2009 – 15th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Dublin, Ireland, 7 - 9 September 2009.

Rosqvist, H., Leroux V., Dahlin T., Svenson M., Lindsjö M., Månsson C-H and Johansson S. (2009). An evaluation of the potential of the geoelectrical resistivity method for mapping gas migration in landfills. Proceedings Sardinia-09, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium, Italy.

 

2008

 

Norrman, J., Sparrenbom C-J., Berg, M., Dang Duc, N., Pham Quy, N., Rosqvist, H., Jacks, G., Sigvardsson, E., Baric, D., Moreskog, J., Harms-Ringdahl, P. and Nguyen Van, H. (2008)
Arsenic mobilisation in a new well field for drinking water production along the Red river, Nam Du, Hanoi. Applied Geochemistry vol: 23, Issue 11, pp 3125-3142

 

Rosqvist, H., Lindsjö, M., Sparrenbom, C., Wadstein, E., Åkerlund, E. (2008). Riskbedömning vid deponier. Modellering enligt TAC-modellen för svenska förhållanden. Avfall Sverige. Malmö, Sweden. (In Swedish).

 

2007

 

Dahlén, L., Vukicevic, S., Meijer, J-E., Lagerkvist, A. (2007), Comparison of Different Waste Sorting Systems in six Swedish Municipalities. Journal of Waste Management vol:27, n:10, pp:1298-1305

 

Rosqvist, H., Dahlin, T., Linders F., and Meijer J-E. (2007). Detection of water and gas migration in a bioreactor landfill  using geoelectrical imaging and a tracer test.  Proceedings Sardinia-07, Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium, Italy

 

Svensson, M., Rosqvist, H., and Dahlin T. (2007). Detection of gas in landfills using geophysical methods. Proceedings Eco-tech 2007, 6th international conference. Kalmar, Sweden.

 

Vukicevic, S., Rönnols, E., Edner S., Probeus, U., Svensson, M. (2007) Hantering av svårsedimenterat slam från bland annat färg- och limindustri, NSR AB, Sysav, RVF

 

2006

 

Åkerlund, E., Wadstein, E., Rosqvist, H., Frogner Kockum, P. (2006) Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat - En förstudie. Statens geotekniska institut, SGI. Varia 564, Linköping, Sweden. (In Swedish)

 

Hjelmar, O., Holm, J., Gjudberg, J., Bendz, D., Suer, P., Rosqvist, H., Wahlström, M., Laine-Ylijoki, J. (2006) Development of criteria for acceptance of monolithic waste at landfills. Nordic Council of Ministers. TemaNord 2006:555

 

2005

 

Dahlén L., Vukicevic, S., Lagerkvist A. and Meijer, J.-E. (2005) Solid Waste Analysis Tool. Step by step manual./Manual för plockanalys av hushållsavfall. RVF rapport 2005:19 (in Swedish), ISSN 1103-4092 

 

Rosqvist, H., Dahlin, T., and Lindhé, C (2005). Investigation of water flow in a bioreactor landfill using geoelectrical imagining techniques. Proceedings Sardinia-05, Tenth International Waste Management and Landfill Symposium, Italy.

 

RVF (2005) Trender och variationer i hushållsavfallets sammansättning - plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall i sju svenska kommuner. RVF Rapport 2005:05, ISSN 1103-4092

 

2004

 

Dahlén Domeij, L., Vukicevic, S., Meijer, J.-E. and Lagerkvist, A. (2004) Trends in Municipal Solid Waste Composition. Proceedings of the 3rd Intercontinental Landfill Research Symposium, pp:157-158, Hokkaido, Japan.

 

Domeij, L. Vukicevic, S. Meijer, J-E, Lagerkvist, A. (2004) Utvärdering av hushållens källsortering i sex kommuner. Div. of Waste Science and Technology, LTU, Luleå

 

2002

 

Zacharof, A., Rosqvist, H., Röhrs, L.H., Fourie, A.B. and Butler, A.P. (2002) Modelling solute transport through heterogeneous landfill waste – model application to test cell data. Proceedings Wastecon 2002, Durban, South Africa.

 

2001

 

Vukicevic, S., Retzner, L., Törner, T., Olsson, T., (2001) Karakterisering av avfallsfödet från svenska hushåll/Characterisation of the waste flow from Swedish households. Reforsk, Report FoU 155, Stockholm/Helsingborg, Sweden.

 

2000

 

Rosqvist, H. and Destouni, G., (2000) Solute transport through preferential pathways in municipal solid waste. J. Cont. Hydr., 46, 39-60.

 

 

1999

 

Ohlsson, T., Vukicevic, S., Johansson, B., (1999) Plockanalys av hushållsavfall Sammansättningen på det brännbara hushållsavfallet i SYSAVregionen/Characterisation of MSW in the SYSAV-region NSR Research and SYSAV, Sweden.

 

Rosqvist, H. (1999) Solute transport through preferential flow paths in landfills. Proceedings Sardinia-99, Seventh International Landfill Symposium, Italy.

 

Rosqvist, H. (1999) Water flow and solute transport in landfills. PhD thesis, Trita-Ami PHD 1030, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

 

Rosqvist, H. and Destouni, G. (1999) Solute transport through preferential pathways in municipal solid waste: scale effects. Scale and variability issues in the soil-hydrological system, Uppsala, Sweden.

 

Vukicevic, S., Meijer, J-E., (1999) Utvecklingstendenserpå deponeringsområdet i Europa, Rapport nr 2, RVFs Utvecklingssatsning deponering, RVF - Svenska Renhållningsföreningen, Malmö

 

Öman, C., and Rosqvist, H. (1999) Transport of organic compounds with percolating water through landfills. Wat. Res. 33, 10: 2247-2254.

 

1997

 

Rosqvist, H., Bendz, D., Öman, C. and Meijer, J.-E., (1997) Water flow in a pilot-scale landfill. Proc. Sardinia'97, Sixth International Landfill Synopsium, Caligary, Italy. II, 85-96

 

Öman, C., Rosqvist, H., and Meijer, J.-E., (1997) Fate of organic compounds in a pilot-cale landfill. Proc. Sardinia'97, Sixth International Landfill Synopsium, Caligary, Italy. I, 183-194

 

Öman, C., Rosqvist, H., and Meijer, J.-E., (1997) Transport of organic compunds with percolating water through landfills. Proc. Sardinia'97, Sixth International Landfill Synopsium, Caligary, Italy

 

1996

 

Vukicevic, S., Hogland, W., Tamaddon, F., Karlsson, S., (1996) Systemstudier av avfallshanteringen vid Stora Hylte AB, Rapport nr 3204. Avd. för avfallshantering och återvinning, Institutionen för teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet, Lund

 

1999

 

Ohlsson, T., Vukicevic, S., Johansson, B., (1999) Plockanalys av hushållsavfall Sammansättningen på det brännbara hushållsavfallet i SYSAVregionen/Characterisation of MSW in the SYSAV-region NSR Research and SYSAV, Sweden.

 

Rosqvist, H. (1999) Solute transport through preferential flow paths in landfills. Proceedings Sardinia-99, Seventh International Landfill Symposium, Italy.

 

Rosqvist, H. (1999) Water flow and solute transport in landfills. PhD thesis, Trita-Ami PHD 1030, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.

 

Rosqvist, H. and Destouni, G. (1999) Solute transport through preferential pathways in municipal solid waste: scale effects. Scale and variability issues in the soil-hydrological system, Uppsala, Sweden.

 

Vukicevic, S., Meijer, J-E., (1999) Utvecklingstendenserpå deponeringsområdet i Europa, Rapport nr 2, RVFs Utvecklingssatsning deponering, RVF - Svenska Renhållningsföreningen, Malmö

 

Öman, C., and Rosqvist, H. (1999) Transport of organic compounds with percolating water through landfills. Wat. Res. 33, 10: 2247-2254.

 

1997

 

Rosqvist, H., Bendz, D., Öman, C. and Meijer, J.-E., (1997) Water flow in a pilot-scale landfill. Proc. Sardinia'97, Sixth International Landfill Synopsium, Caligary, Italy. II, 85-96

 

Öman, C., Rosqvist, H., and Meijer, J.-E., (1997) Fate of organic compounds in a pilot-cale landfill. Proc. Sardinia'97, Sixth International Landfill Synopsium, Caligary, Italy. I, 183-194

 

Öman, C., Rosqvist, H., and Meijer, J.-E., (1997) Transport of organic compunds with percolating water through landfills. Proc. Sardinia'97, Sixth International Landfill Synopsium, Caligary, Italy

 

1996

 

Vukicevic, S., Hogland, W., Tamaddon, F., Karlsson, S., (1996) Systemstudier av avfallshanteringen vid Stora Hylte AB, Rapport nr 3204. Avd. för avfallshantering och återvinning, Institutionen för teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet, Lund