A A

 

Helsingborg

Restaurang och storkök

 

Du som har en livsmedelsverksamhet i Helsingborgs stad har ett antal regler och föreskrifter att följa. Detta gäller även avfallshanteringen. 

 

Restavfall

Alla restauranger och storkök måste ha hämtning av restavfall. Restavfallet från dessa verksamheter räknas om hushållsavfall och abonnemang ska tecknas med NSR.

 

Matavfall

Vid tillagning och servering av mat uppstår en viss mängd matavfall. I Helsingborgs stad är utsortering av matavfall obligatorisk och abonnemang för matavfall ska tecknas med NSR.

 

Fettavfall

I nästan alla restauranger och storkök uppstår fettavfall vid tillagning. Fettavfall får inte hällas ut i avloppet. Läs mer om vilka regler som gäller för fettavfall under rubriken Fettavskiljare och fettavfall