A A

Barkflis

för marktäckning

 

Barkflis används som marktäckare i rabatter och i eller runt träd- och buskplanteringar.

 

Barkflis ger ett effektivt skydd mot ogräs, minskar avdunstningen från jordytan och förhindrar kyla från att tränga ner i marken. Den är en ren naturprodukt och innehåller 100 procent ogödslad granbark utan tillsatser. 

 

Barkflis passar bäst till täckning av rabatter, att förhindra ogräsväxt, avdunstningsskydd, att minska skötseln av rabatten och gångstråk.

 

 

Pris i lösvikt:                 
600:-/ton inkl. moms

450 kg/m3

 

Finns på följande av NSR:s anläggningar

  • NSR återvinningsanläggning Helsingborg, Hjortshögsvägen 1

  • NSR återvinningscentral Helsingborg, Välavägen 222

 

Tips!

Tänk på att:

  • Täcka marken med 10 cm barkflis
  • Gödsla före täckning
  • Barkflis är en färskflis som ger en viss försurning av marken

Tips:

  • Rensa först bort ogräs så att ytan blir jämn
  • Lägg ett 10 cm tjockt täcke av barkflis för att förhindra ogräs
  • Vid plantering bör du gödsla före täckning för bästa effekt
  • Kupa upp barkflis kring känsliga växter på hösten för skydd mot kyla