A A

Toppdress

toppdress och förbättring

 

Toppdress används till att toppdressa och förbättra av gräsmattor, golfbanor och bollplaner.

 

Toppdress jämnar ut gräsmattan, gör gräset tätvuxet och främjar nybildning av grässtrån. Den består av kompostmull med tillsats av sand och innehåller en stor del organiskt bunden näring som frigörs i små portioner under flera år.

 

Tillför lättillgängligt kväve, till exempel i form av kalksalpeter, när gräset har vuxit några centimeter.

 

Toppdress passar bäst till förbättring av gräsmatta och utjämning av gräsmatta.

 

Pris i lösvikt:                
375:-/ton inkl. moms

Volymvikt 1300 kg/m3

 

Finns på följande av NSR:s anläggningar

 • NSR återvinningsanläggning Helsingborg, Hjortshögsvägen 1

 • NSR återvinningscentral Helsingborg, Välavägen 222

 • NSR återvinningscentral Höganäs, Skjutbanevägen 1

 • NSR återvinningscentral Åstorp, Gasverksvägen 1

 • NSR återvinningscentral Ängelholm, Nordalagatan 1

 

Båstad

Då vi snart påbörjar sluttäckning av den gamla deponin på NSR återvinningsanläggning Båstad

har vi för tillfället begränsat utbud av jordsorter pga platsbrist.
Vi hänvisar till ovan anläggningar.

 

 

Tips!

Tänk på att:

 • Lämpligast tid för toppdress är i början av sommaren när gräset har vuxit till sig
 • Toppdressa din gräsmatta en eller två gånger per år

Tips:

 • Lägg ut i en tjocklek av 0,5-1 cm på våren då gräset är i god tillväxt
 • Vertikalskär och/eller räfsa innan toppdessen läggs ut
 • Vid torkperioder bör materialet vattnas
 • Om gräsmattan är skadad, passa på att så med lämplig gräsfröblandning. Se till att gräsytan hålls fuktig i minst 2 veckor
 • Gräsets behov av fosfor och kalium tillgodoses med en årlig tillförsel av 1 cm (10 liter/m2) toppdress.

 

Alla produkter är baserade på återvunnet organiskt material som komposteras och kontrolleras. Grundprodukten heter kompostmull och ingår i alla våra blandningar utom barkflis.

 

Vi på NSR gillar grönska och natur, men vi är dessvärre inga trädgårdsexperter. Önskar ni tips och råd om plantering, och vilken jord som är bäst lämpad, är det bästa att söka upp kvalificerad information hos trädgårdsmästare eller söka på internet.