A A

Gräsmattejord

bäst till den nya gräsmattan

 

Gräsmattejord är mest lämpligt vid nyanläggning och lagning av gräsmattor, samt vid plantering av buskar och träd.

 

Gräsmattejord består av kompostmull, matjord och sand. Den innehåller en stor del organiskt bunden näring som frigörs i små portioner under flera år.

 

Gödselmedel med fosfor och kalium bör undvikas under de första två åren eftersom jorden innehåller tillräckliga mängder. När gräsmattan är etablerad behöver lättillgängligt kväve, till exempel kalksalpeter, tillföras. 

 

Gräsmattejord passar bäst till nyanläggning av gräsmatta, rabatter av enklare plantering och plantering av buskar och träd.

 

 

Pris i lösvikt:                 
375:-/ton inkl. moms

Volymvikt ca 1300 kg/m3


 

Finns på följande av NSR:s anläggningar

  • NSR återvinningsanläggning Helsingborg, Hjortshögsvägen 1

  • NSR återvinningscentral Helsingborg, Välavägen 222

  • NSR återvinningscentral Höganäs, Skjutbanevägen 1

  • NSR återvinningscentral Åstorp, Gasverksvägen 1

  • NSR återvinningscentral Ängelholm, Nordalagatan 1

 

Båstad

Då vi snart påbörjar sluttäckning av den gamla deponin på NSR återvinningsanläggning Båstad

har vi för tillfället begränsat utbud av jordsorter pga platsbrist.
Vi hänvisar till ovan anläggningar.

 

 

Tips!

Tänk på att:

  • Kompostmull bör inte användas till surjordsväxter, till exempel rhododendron, azalea eller blåbär
  • Gräsmattejord kan innehålla ogräsfrö

Tips:

  • Vattna, vattna, vattna!
  • Se till att ytan hela tiden hålls fuktig under tiden fröet gror, det vill säga de första 2-4 veckorna

 

Alla produkter är baserade på återvunnet organiskt material som komposteras och kontrolleras. Grundprodukten heter kompostmull och ingår i alla våra blandningar utom barkflis.

 

Vi på NSR gillar grönska och natur, men vi är dessvärre inga trädgårdsexperter. Önskar ni tips och råd om plantering, och vilken jord som är bäst lämpad, är det bästa att söka upp kvalificerad information hos trädgårdsmästare eller söka på internet.