A A

 

Blanketter och undantag

 

Ansökan om undantag från renhållningsordningen i Åstorps kommun görs via Åstorps kommun.

Blanketter finns att hämta i Åstorps kommun blankettarkiv.

 

Mini- och glesabonnemang för hämtning av hushållsavfall (hämtning 4 gånger per år) undantag latrin, kan inte längre nytecknas enligt Renhållningsordning för Åstorp.

 

Undantag som kan sökas är:

Uppehåll i hämtning

Gemensamt avfallskärl

Totalbefrielse

Förlängt hämtningsintervall