A A

Bestämmelser och regler

  1. renhållningsordningen från 2015 finns den lokala lagstiftningen för renhållning. Den innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och vilka möjligheter till dispens som finns. Bestämmelserna rör både oss som ansvariga för renhållningen i din kommun och dig som fastighetsägare.
     
  2. Avfallsplanen för Åstorps kommun innehåller kommunens planer för att minska mängden avfall och vilken inriktning vi ska ha för avfallshanteringen. Den nuvarande avfallsplanen gäller för perioden 2015-2018.