A A

Bjuvs kommun

Undantag

 

Alla fastighetsägare måste ha hämtning av restavfall enligt ett visst intervall. Enligt renhållningsordningen för Bjuvs kommun finns det dock möjlighet att ansöka om undantag för detta under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.