A A

Bjuvs kommun

Slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har två- och trekammarbrunn eller köks- och gårdsbrunn har slamtömning minst en gång om året. Normalt sker denna tömning vid en så kallad kampanjtömning.

 

Kampanjtömning

Har du trekammar-, köks-, gårdsbrunnar och slutna tankar får du slamsugning en gång per år vid en så kallad kampanjtömning.

Kampanjtömning är en schemalagd tömning som sker enligt entreprenörens schema.

 

7- eller 2-dagarstömning

Utöver kampanjtömningen kan du beställa 7-dagarstömning eller 2-dagarstömning, då kommer entreprenören 7 dagar respektive 2 dagar efter beställning.

 

Beställa slamtömning

Om du behöver slamtömning utöver kampanjtömningen beställer du slamtömning via vår kundservice 042-400 13 40

 

Avgift per tömning av slamavskiljare eller sluten tank (inkl. moms).

- 20 meter slang ingår i priset.

 

Slamvolym, kbm Schemalagd tömning 7-dagartömning 2-dagarstömning
Mindre än 0,5 378 kr 691 kr 1 128 kr
0,5-1,49 525 kr 838 kr 1 275 kr
1,5-2,99 894 kr 1 207 kr 1 644 kr
3,0-6,0 1 350 kr 1 663 kr 2 100 kr
Tillägg per kubik över 6 kbm 233 kr 263 kr 316 kr

 

 

Avgift per tömning av köksbrunn (BDT-vatten) (inkl. moms).

-20 meter slang ingår i priset. (Nytt pris 1 april 2016)

 

  Schemalagd tömning*
Tömning av köksbrunn 1590 (2015: 464 kr)

* tömning sker i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare eller sluten tank

 

 

Tilläggsavgifter och övriga avgifter (inkl. moms).

(gällande från 1 april 2016)

 

Tjänst Avgift
Slang, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter 110 kr per 5 meter
Framkörningsavgift vid ej frilagd brunn eller annan form av bomkörning 550 kr/tillfälle
Timavgift slamsugningsbil med förare 1 135 kr/ timme
Extra man per timme 420 kr/ timme

 

Akut slamtömning
 

Har du behov av akut slamtömning utanför ordinarie kontorstid dvs mellan 16.00 och 07.00? 

Ring journummer 070-20 98 999