A A

Åstorps kommun

Slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har två- och trekammarbrunn eller köks- och gårdsbrunn har slamtömning minst en gång om året. Normalt sker denna tömning vid en så kallad kampanjtömning.

 

Kampanjtömning

Har du trekammar-, köks-, gårdsbrunnar och slutna tankar får du slamsugning en gång per år vid en så kallad kampanjtömning.

Kampanjtömning är en schemalagd tömning som sker enligt entreprenörens schema.

 

7- eller 2-dagarstömning

Utöver kampanjtömningen kan du beställa 7-dagarstömning eller 2-dagarstömning, då kommer entreprenören 7 dagar respektive 2 dagar efter beställning.

 

Beställa slamtömning

Om du behöver slamtömning utöver kampanjtömningen beställer du slamtömning via vår vår kundservice 042-400 13 40.

 

Priser 

Kampanjtömning

Slamvolym Septitank/slamavskiljare (Pris inkl. moms) Sluten tank (Pris inkl. moms)
<0,5 378 620 kr
0,5-1,49 525
1,5-2,99 894
3,0-6,0 1350
>6,0, per kbm 233

 

7-dagarstömning efter beställning 

Slamvolym Septitank/slamavskiljare (Pris inkl. moms) Sluten tank (Pris inkl. moms)
<0,5 691 825 kr
0,5-1,49 838
1,5-2,99 1207
3,0-6,0 1663
>6,0, per kbm 263

  

2-dagarstömning efter beställning 

Slamvolym Septitank/slamavskiljare (Pris inkl. moms) Sluten tank (Pris inkl. moms)
<0,5 1128 1210 kr
0,5-1,49 1275
1,5-2,99 1644
3,0-6,0 2100
>6,0, per kbm 316

 

 Avgift för slanglängd över 20 meter: 110 kr inkl. moms per 5 meter

 

 

 

Akut slamtömning
 

Har du behov av akut slamtömning utanför ordinarie kontorstid dvs mellan 16.00 och 07.00? 

Ring journummer 070-20 98 999

 

 

 

Vad händer med slammet? 

 

Slam som samlas in i Åstorps kommun körs till NSVA. På NSVA:s hemsida kan du läsa om NSVA:s reningsverk och vad man får och inte får slänga/hälla i avloppet. 

 

NSVA:s webbsida