A A


Snö och halka

 

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is.

 

När det är mycket snö är det extra viktigt att se till att gångbanan vid din fastighet och gångvägen in till kärlen är framkomlig och halkfri. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet. Skotta därför undan snö och sanda marken. Tänk på att göra hål i eventuella snövallar så att avfallskärlen kan transporteras mellan hämtningsfordonet och fastigheten.