A A

Matavfallskvarn till tank

I många verksamheter uppstår det stora mängder matavfall. Detta avfall är tungt och svårt att hantera på ett lämpligt sätt. Det kan också vara svårt att hitta lämpliga utrymmen för hantering av matavfall i kärl. Då kan matavfallskvarn även kallad köksavfallskvarn kopplad till tank vara ett alternativ. Matavfallet hämtas då med sugbil och skickas till rötning. Hanteringen blir enklare även för personalen som hämtar. Matavfallskvarn ska ej kopplas till avloppet, detta gäller alla kommuner inom Skåne Nordväst. Mer information hittar ni i ABVA för Skåne Nordväst.

 

När ett kvarnsystem installeras är det viktigt att tänka på att det ska kunna tömmas på ett bra och enkelt sätt. Kontakta NSR Kommun & Hushåll 042-400 13 40 tidigt i projekteringen för att få tips på hur tanken kan installeras för att säkerställa att tömning kan ske.

 

Investeringskostnader

Investeringskostnaden för matavfallskvarn till tank varierar och man bör kontakta flera leverantörer för prisförslag.

 

Tömning

NSR AB ansvarar för tömning av matavfall från verksamheter som ger upphov till hushållsavfall, t ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning av tanken beställs hos NSR:s kundservice. Själva tömningen utförs sedan av NSR:s entreprenör. Tanken ska tömmas vid behov, dock minst en gång om året. Antingen har man regelbunden tömning eller budad tömning. Tömning måste ske så ofta att olägenhet inte uppstår.