A A

Du som bor i lägenhet 

Bor du i lägenhet ingår avfallshämtningen i din månadsavgift. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du kan lämna ditt avfall. Det måste finnas utrymme för att sortera restavfall, matavfall och grovavfall.

 

Återvinningskärl för papper, glas, metall och tidningar är en extra service från din fastighetsägare. Det är en service som kan minska restavfallet och då minskar fastighetsägarens kostnader för avfallshanteringen.

 

Har du synpunkter på din avfallshämtning ska du kontakta fastighetsägaren.


Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Du som respresenterar en bostadsrättsförening eller som äger ett flerfamiljshus hittar mer information under flerfamiljsfastigheter på NSR:s företagssidor.