A A

Elektronikavfall

Elektronikavfall utgörs av produkter med sladd eller batteri och innehåller material som går att återvinna. De innehåller oftast också tungmetaller eller andra farliga ämnen som måste tas om hand separat.

 

Exempel på elektronikavfall är datorer, skrivare, mobiltelefoner, TV- och videoutrustning, armaturer, hushållsapparater, elektriska verktyg, kameror, lysrör, små ljuskällor och mycket mer.

 

Vad händer med elektronikavfallet?

Ljuskällor 

Alla ljuskällor skickas till Sweden recycling i Hovmantorp och behandlas på samma sätt oavsett om det är glödlampor, LED-lampor, lågenergilampor eller lysrör. Där krossas lamporna i ett slutet system och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilver.

Detta händer med de olika delarna:

  • Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan till slutna behållare. Det separerade lyspulvret kan återanvändas vid nytillverkning av lysrör och lågenergilampor.
  • Det renade glaset sänds till glasåtervinnare där det smältes ner och återvinns vid nytillverkning av glasflaskor och konservburkar.
  • Metall och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag som materialåtervinner metaller och energiåtervinner plast.
  • Det separerade lyspulvret kan återanvändas vid nytillverkning av lysrör och lågenergilampor.

 

Överkryssad soptunna 

All elektronik som säljs i Sverige måste vara märkt med en överkryssad soptunna. På små elektronikprodukter kan symbolen finnas på förpackningen.

Överstruken soptunna