A A

Riskavfall

Inom framförallt sjukvården hanteras ibland riskavfall, men även i många hem finns det riskavfall som tex. kanyler från diabetiker.  

Exempel på riskavfall är följande:

  • Smittförande/stickande/skärande - kanyler, skalpeller etc. som varit i kontakt med kroppsvätskor.
  • Härdplastavfall
  • Fixeringsvätska
  • Framkallningsvätska
  • Blyfolie
  • Fotografisk film - t.ex. röntgenfilm
  • Läkemedelsavfall
  • Amalgamavfall

Privatpersoner

Det uppstår inte riskavfall i hem särskilt ofta, men är du till exempel diabetespatient kan kanyler uppkomma, och det räknas som riskavfall. Som privatperson kan du lämna kanyler och sprutor gratis på alla apotek i Bjuv, Båstad, Helsingborg och Åstorp. Avfallet måste lämnas in i riskavfallsbehållare som även de finns att hämta gratis på apoteken.
 

Företagare 

Mycket riskavfall är farligt avfall

Allt riskavfall utom blyfolie och fotografisk film är farligt avfall. Detta innebär att anteckningar ska föras årligen om mängd och sorts avfall samt de anläggningar avfallet transporteras till. Anteckningarna ska bevaras i minst 3 år. Farligt avfall från verksamheter får endast transporteras av företag med tillstånd för detta som.

Hämtningsintervall

Enligt renhållningsordningarna i NSR-regionen måste man ha tömning av smittförande, stickande eller skärande avfall minst en gång per år.

Amalgamavfall

Tömning och funktionskontroll av amalgamavskiljarna krävs minst en gång per år enligt renhållningsordningen. Funktionskontroll och tömning kan ske genom entreprenör med tillstånd att köra farligt avfall.