A A

Tömningsschema

 

NSR  har fram till 1 november 2015 samarbetat med Öresundskraft gällande fakturering och kundsystem. Detta har inneburit att du fått fakturor gällande din renhållning i Helsingborgs stad från Öresundskraft. Du har även kunnat logga in via Öresundskrafts hemsida för att få information om tömningsdagar och abonnemang.

 

NSR kommer framöver att själv fakturera för renhållningen och det innebär bland annat att det inte längre är möjligt att hitta tömningsdagar via Öresundskrafts kundsidor. Från och med 1 november 2015 måste du som kund ringa eller skicka e-post till NSR:s kundservice för att få reda på vilket abonnemang du har och vilka tömningsdagar.