A A

 

Restaurang och storkök

 

Här hittar du information om vad som gäller för dig driver restaurang, personalmatsal, storkök, gatukök eller liknande verksamhet där det uppkommer matavfall.


Restavfall, ,matavfall och fettavfall som uppkommer i dessa verksamheter är ett hushållsavfall och hämtas av den entreprenör som kommunen bestämt. I Bjuv, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun är det NSR som hämtar detta avfall eller den entreprenör NSR anlitar.  Mer information om vilka krav som gäller för dig som bedriver den här typen av verksamhet får du hos miljönämnden i din kommun.

 

Inom restaurang, gatukök och storkök blir det en hel del fettavfall. Varje år hamnar stora mängder matolja i avloppet vilket ställer till stora problem med bland annat stopp i avloppen. Därför behöver du både en fettunna att hälla fett ifrån till exempel en fritös och en fettavskiljare som tar upp de fett som kommer ut med avloppsvattnet från till exempel disken. I listan till vänster kan du se vad som gäller för fettavfall i den kommunen du är verksam i.

 

Information om priser för restavfallskärl och matavfallskärl hittar du på följande länkar:

 

Båstad - priser och abonnemang
Helsingborg - priser och abonnemang