A A

Bestämmelser och regler

 

Ny renhållningsordning och avfallsplan antagen för Båstads kommun och började gälla den 1 januari 2013.

 

Renhållningsordning 2013-01-01 (pfd)

I renhållningsordningen finns den lokala lagstiftningen för renhållning. Den innehåller bestämmelser om till exempel sortering, hämtningsintervall och vilka möjligheter till dispens som finns. Bestämmelserna rör både oss som kommun och dig som fastighetsägare.

 

Avfallsplan 2013-01-01 (pdf)