A A

Båstads kommun

Slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har två- och trekammarbrunn eller köks- och gårdsbrunn har slamtömning minst en gång om året. Normalt sker denna tömnings vid en så kallad schemalagd årlig tömning. Även restaurangverksamheter behöver slamtömning av sin fettavskiljare.

 

Kampanjtömning

Har du trekammar-, köks-, gårdsbrunnar och slutna tankar får du slamsugning en gång per år vid en schemalagd årlig tömning.

NSR:s entreprenör bestämmer när tömningen ska ske. Vi kan inte ge dig ett exakt datum för när tömningen sker men du kommer att aviseras innan.

 

7- eller 2-dagarstömning

Utöver den schemalagda årliga tömningen kan du beställa 7-dagarstömning eller 2-dagarstömning, då kommer entreprenören 7 dagar respektive 2 dagar efter beställning.

 

Beställa slamtömning

Om du behöver slamtömning utöver den schemalagda beställer du slamtömning via NSR Kundservice, 042-400 13 40, vardagar klockan 8:00-16:30 (lunchstäng 12.00-12.30). Slamtömningen måste utföras av den entreprenör som kommunen har avtal med. I Båstads kommun är det Ohlssons som är NSR:s entreprenör.

 

Så utförs slamtömningen
Du som kund får information inför att Ohlssons kommer och ska tömma din brunn. Brunnen töms då på slam och vatten, vattnet återförs och slammet transporteras sedan bort med slambilen. Det är en miljöförbättring att återföra vattnet. Det innehåller nämligen bakterier som är gynnsamma för din brunn och genom att behålla dessa kommer brunnen igång igen direkt efter tömning. Dessutom minskas onödiga transporter av vatten på detta sätt. Detta är bra att veta eftersom det kan se ut som att brunnen är full eftersom vattnet återförs.

 

 

 

Slamvolym, kbm
Avgift, schemalagd tömning årlig tömning
Avgift inom 7 dagar
Avgift inom 2 dagar
Mindre än 0,5
392 kr
702 kr
1 142 kr
0,5 – 1,49
588 kr
901 kr
1 338 kr
1,5 – 2,99
1 176 kr
1 489 kr
1 926 kr
3,0 – 6,0
1 765 kr
2 077 kr
2 514 kr
Tillägg per kubik över 6 kbm
338 kr
395 kr
474 kr

 

Taxa för köksbrunn

För fastigheter med köksbrunn (BDT-avlopp).Taxan avser tömning i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare eller tank

 

Tjänst
Avgift/kr
Tömning av köksbrunn i samband med tömning av slamavskiljare eller sluten tank
400 kr
Tömning vid andra tillfällen 1590 kr

 

Tilläggstjänster

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, sluten tank eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt ovan tillkommer.

 

 Tjänst
Avgift
Slang, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter
110 kr per 5 meter
Framkörningsavgift vid ej frilagda brunnar eller annan form av bomkörning
550 kr per tillfälle
Vid akut tömning under icke ordinarie arbetstid debiteras tid på plats, dock minst tre timmar.
1 468 kr per timme
Timavgift slamsugningsbil med förare
1 135 kr per timme
Extrapersonal per timme
420 kr per timme

Akut slamtömning

 

Har du behov av akut slamtömning utanför ordinarie kontorstid?

 

Ring journummer 010-45 00 500

 

 

Vad händer med slammet?

 

Slam som samlas in i Båstads kommun körs till NSVA:s anläggningar. På NSVA:s hemsida kan du läsa om NSVA:s reningsverk och vad man får och inte får slänga i avloppet.

 

NSVA:s webbsida