A A

I Båstads kommun har vi ett system med så kallade flerfackskärl för hushållsavfallet från villor. Här kan du läsa mer om de olika kärl som finns och hur du ska placera dem.

4-fackskärl

Systemet med 4-fackskärl har vi för att det ska vara enklare för dig att sortera rätt, för att du ska slippa ta dig till en återvinningsstation med dina förpackningar.

 

 

Tvådelat kärl (2-fackskärl)

  • Har två lika stora fack, ett för restavfall och matavfall.
  • Finns i två storlekar, 370 liter eller 240 liter.
  • Varannan vecka för ett permanentboende.

Väljer du ett tvådelat kärl måste du lämna dina förpackningar på en återvinningsstation, återvinningsstationerna drivs av FTI AB och du hittar den som är närmast dig på www.ftiab.se

 

Kärlens storlek

  • 240-liters-kärlet: Bredd=580 mm, Djup=781 mm, Höjd=1 070 mm
  • 370-liters-kärlet: Bredd=745 mm, Djup=850 mm, Höjd=1 070 mm

 

Väljer du två större kärl på 370 liter kommer de tillsammans att ta upp en yta på ungefär 2 gånger 1 meter. 

 
 

Så placerar du avfallskärlen
 

Som kund bestämmer du själv var på tomten du vill placera dina kärl, men vill du betala den lägsta avgiften måste kärlen stå vid tomtgräns som vetter mot körbar allmän väg senast 06.00.

 

På hämtningsdagen ska handtagen vara vända utåt så att den som hämtar ditt avfall enkelt kan greppa kärlen. Kör du ut kärlet ska det vara utställt senast 06.00.

 

 

 

Matavfallspåsar

 

Nya rutiner from 1 april

Från och med 1 april får du nya påsar genom att klämma fast en tom matavfallspåse i locket på kärlet med matavfall. Chauffören ska då lämna en bunt med matavfallspåsar i samband med tömning.

Det går även bra att hämta en bunt på NSR Återvinningsanläggning Båstad.

 

Ska du flytta?

Om du ska sälja din fastighet måste du meddela oss vem som ska ta över ditt avfallsabonnemang.
Läs mer