A A

Blanketter och undantag

 

Ansökan om undantag från renhållningsordningen i Helsingborgs stad görs via Helsingborgs stads hemsida.

 

Ansöka om uppehåll i sophämtningen

 

Ansöka om delat sopkärl

 

Anmäla kompostering av matavfall