A A

Batterier

Batterier innehåller farliga tungmetaller som till exempel bly, nickel och kadmium.
Om vi slänger batterier i restavfallet eldas det upp och de metaller som finns i batteriet
riskera komma ut i luften vilket inte är bra för varken människor eller miljö. Därför ska man alltid sortera alla batterier så att de kan tas om hand på ett hälso- och miljösäkert sätt.

 

Var lämnar man sina batterier?

Beroende på vilken storlek batterierna har samlas de in på olika sätt.

 

Bärbara batterier/små batterier
Batterier under 3 kg och som inte används för att starta fordon kallas för bärbara batterier. Bärbara batterier kan lämnas in i batteriholkar, på återvinningscentraler och i vissa butiker. Små batterier som finns inbyggda i t.ex. leksaker ska om de inte kan tas ut lämnas som elektronikavfall tillsammans med resten av leksaken. Däremot ett batteri i en mobiltelefon kan man lägga i en batteriholk och resten bland elektronikavfall.

 

Bilbatterier
Bilbatterier är batterier som är gjorda för att starta fordon. Bilbatterier kan man kostnadsfritt lämna in på återvinningscentral eller till de som säljer bilbatterier.

 

Om det är möjligt använd uppladdningsbara batterier, då minskar du mängden farligt avfall och gör en insats för miljön och i längden blir det också billigare.

 

Överkryssad soptunna

 

Alla batterier som säljs i Sverige måste vara märkt med en överkryssad soptunna. Om batteriet innehåller en över en viss halt kvicksilver, kadmium eller bly ska även detta stå under soptunnan. På små batterier kan symbolen finnas på förpackningen.

Överstruken soptunna