A A

Trädgårdsavfall

Kompostering är naturens egen metod att bryta ned dött organiskt material. Genom att sortera ut trädgårdsavfall kan du också bidra till att sluta kretsloppet. 

Trädgårdsavfall är avfall från en trädgårds normala skötsel, det kan vara gräs, löv, fallen frukt, växtdelar samt mindre klipp från träd och buskar. Jord, sten och grus kan inte komposteras så det ska du inte lägga bland trädgårdsavfallet.

Så behandlar vi ditt trädgårdsavfall

Det trädgårdsavfall du lämnar flisas och komposteras. Det tar ungefär 6 månader innan trädgårdsavfallet har omvandlats till en färdig kompost. Komposten säljs sedan som jordförbättringsmedel eller som grundmaterial i olika jordblandningar.

Kompostera hemma

Har du behov av kompostjord i ditt trädgårdsland eller dina rabatter kan du givetvis kompostera ditt trädgårdsavfall hemma. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar. Du behöver inte anmäla till kommunen miljönämnd om du enbart vill kompostera trädgårdsavfall. Däremot måste kompostering av matavfall anmälas till kommun.

 

Skaffa ett abonnemang för trädgårdsavfall

Bor du i villa och har en stor tomt kan det vara smidigt att ha ett abonnemang för trädgårdsavfall. Läs mer under fliken Hushåll och respektive kommun.