A A

Slam

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp och har trekammarbrunn, toabod, köks- och gårdsbrunn eller sluten tank med slamavskiljare får slam som behöver tömmas. I en slamavskiljare skiljer man på avloppsvattnet och dess fasta material genom sedimentation, detta görs för att senare reningssteg inte ska täppas till eller störas.

Vid driftsigångsättning av enskilt avlopp i Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun ska ett abonnemang för tömning av slam tecknas hos NSR. Ring NSR:s kundservice 042-400 13 40 för frågor och tecknande av abonnemang. Information om kostnader för tömning hittar du under fliken Hushåll och respektive kommun. 


För information om enskilda avlopp kontakta miljönämnden i din kommun.