A A

Restavfall

Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Ju bättre du källsorterar
desto mindre restavfall, vilket är bra för miljön.

Exempel på restavfall:

  • dammsugarpåsen
  • disktrasan
  • tops
  • blöjor och bindor
  • trasig keramik
  • trasiga kläder 

Restavfallet lägger du i en påse och knyter igen, sen lägger du den i kärlet eller containern för restavfall. Du får inte lov att transportera ditt restavfall själv utan det är endast den entreprenör som kommunen anlitat som får lov att hämta restavfallet. I Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun har NSR: ansvaret för att hämta restavfallet.

 

Så behandlas och återvinns ditt restavfall 

Restavfallet skickas till förbränning för energiåtervinning i Filbornaverket som är Öresundskrafts kraftvärmeverk och som ligger i Helsingborg.