A A

Förpackningar och tidningar 

Genom att sortera förpackningar och tidningar kan materialet användas igen. Det spar både energi och råmaterial. Här kan du läsa om vilka förpackningsslag som ska sorteras ut och vad du ska tänka på.

Tänk på att:

  • Alla förpackningar som du lämnar till återvinning ska vara tomma.
  • Om en förpackning består av olika material ska du dela upp den och lämna materialen var för sig. Om det inte går sorterar du efter det material som förpackningen till största delen består av. 

Glasförpackningar

Sortera färgade flaskor (till exempel ölflaskor utan pant) och burkar som färgade glasförpackningar. Ofärgade flaskor och burkar, till exempel syltburkar och saftflaskor, sorterar du som ofärgade glasförpackningar.

Tänk på

Dricksglas, keramik, porslin och liknande ska du inte lämna i återvinningsbehållare. De lämnar du som restavfall.

Att du inte kan lägga till exempel dricksglas i återvinningsbehållaren beror på två saker:
  • Det är producenterna av förpackningar som står för insamlingen och dricksglas är helt enkelt ingen förpackning
  • Dricksglas kan innehålla ämnen vi inte vill ha in i återvinningen. Kristallglas innehåller till exempel bly.
Glödlampor och lågenenergilampor ska du lämna som farligt avfall.

Vad händer sen?

Alla glasförpackningar i Sverige går till Svensk glasåtervinning i Hammar. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att kunna användas till ny råvara. Det nya glaset används till nya glasförpackningar men också till tillverkning av glasull. Vid användning av återvunnit glas istället för nytt glas sparar man 20 procent energi.

Hårdplastförpackningar

Burkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar eller lock är exempel på hårda plast-förpackningar. Pantflaskor i plast ska du lämna tillbaka till butiken. Hårdplastförpackningarna sorteras sedan i olika plastsorter och ibland även efter färg. Beroende på kvalitet blir de råvara till olika plastprodukter.

Tänk på

Korkar eller lock är exempel på hårda plast-förpackningar. Pantflaskor i plast ska du lämna tillbaka till butiken.

Hårdplastförpackningarna sorteras sedan i olika plastsorter och ibland även efter färg. Beroende på kvalitet blir de råvara till olika plastprodukter.

Stora plastprodukter som inte är förpackningar – pulkor, tvättkorgar, möbler med mera – lämnar du som grovavfall. Förvaringsaskar till cd, video, sällskapsspel med mera räknas inte heller som förpackningar och ska läggas i den vanliga soppåsen.

Vad händer sen?

De mjukplastförpackningarna som samlas in från hushållen i nordvästra Skåne återvinns till nya plastprodukter eller energiåtervinns.

Mjukplastförpackningar

Bärkassar eller andra plastpåsar, medicinkartor för tabletter, chipspåsar och frigolit är exempel på mjukplastförpackningar.

Tänk på

Packa mjukplasten i mindre mjukplastpåsar som tex en avlång brödpåse och knyt. Lös plast fastnar på olika ställen i bilen och tar mer plats både i bilen och i kärlen.

Vad händer sen?

De mjukplastförpackningarna som samlas in från hushållen i nordvästra Skåne återvinns till nya plastprodukter.

Pappersförpackningar

Som pappersförpackningar ska du sortera till exempel pastakartonger, mjölkförpackningar, juiceförpackningar, mjölpåsar, pappersbärkassar, toarullar och förpackningar av wellpapp.

Tänk på

Du ska inte lägga tidningar, kataloger och liknande i behållaren för pappersförpackningar.

Vad händer sen?

Pappersförpackningarna packas i balar på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg och körs sedan till pappersbruken, där de behandlas för att sedan bli nytt papper.

Metallförpackningar

Här lägger du konservburkar, aluminiumfolie, kapsyler, burklock, öl- och läskburkar som det inte är pant på, tomma färgburkar, marschaller, värmeljushållare med mera. 

Tänk på

Tablettark som består av aluminium med ett plastöverdrag sorteras som plastförpackning.  

Stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa sina egenskaper.

Vad händer sen?

Metallförpackningarna mellanlagras på NSR:s anläggning i Helsingborg och sorteras i magnetiska och ickemagnetiska metaller. Metallerna hämtas av TMR och säljs till industrier som smälter metallerna så att de blir råvaror till nya produkter.  Ett exempel är Fundia, i Halmstad, som gör armeringsjärn.

Tidningar

Som tidningar ska du sortera olika former av trycksaker, till exempel tidningar, tidskrifter och reklamblad.

Tänk på

Du ska inte blanda tidningar med pappersförpackningar. Du ska heller inte lägga kuvert bland tidningar utan de sorteras som restavfall.

Vad händer sen?

Medarbetare på TMR:s pappersanläggning i Helsingborg sorterar tidningarna manuellt. Sedan packas de ihop i balar innan de skickas till återvinning. Av gamla tidningar blir det bland annat nya tidningar.