A A

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö. Dessa ämnen kan till exempel vara frätande, brandfarliga eller giftiga. Därför är det viktigt att samla in det farliga avfallet till särskild behandling.

 

Dagligen hanteras farligt avfall i våra hem utan att vi ger det någon närmare tanke. Det kan vara batterier, bekämpningsmedel, färg eller lösningsmedel. Den viktigaste källsorteringen man som privatperson kan göra är att sortera sitt farliga avfall, med tanke på den skada som det farliga avfallet kan orsaka om det hamnar fel.

 

Farligt avfall från hushåll

Här är några exempel på farligt avfall som uppkommer i våra hem:

 • Färg och limrester

 • Lösningsmedel, t ex lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen

 • Starka rengöringsmedel, t ex maskindiskmedel, putsmedel och toalettrengöring

 • Syror, t ex batterisyra och kalkbortagningsmedel

 • Alkalier, t ex kaustiksoda och ammoniak

 • Bekämpningsmedel, t ex insektsspray och myrr.

 • Sprayflaskor med innehåll, t ex färg, kemikalier och hårvårdsprodukter.

 • Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar, lysrör och lågenergilampor.

 • Fotokemikalier, t ex framkallare och fixeringsvätskor

 • Batterier, alla batterier ska lämnas i retur, såväl bilbatterier som småbatterier. Tänk också på de batterier som finns dolda till exempel i uppladdningsbara apparater som mobiltelefoner, handdammsugare och leksaker med mera.

 • Kanyler, vid uttag av läkemedel som ska injiceras ska Apoteket skicka med kanylbehållare. Det är endast i denna särskilda behållare som kanyler får lämnas in.

 • Oljor, t ex motorolja, spillolja, kedjeolja

 • Elektronikavfall, t ex mobiltelefoner, tv-apparater som bland annat innehåller tungmetaller.

 • Nagellack

 • Parfym

 • Sprayflaskor

 

Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en särskild symbol. De kan se lite olika ut, men den här bredvid är en av de vanligare.

 

Så här hanterar du ditt farliga avfall

För att varje medel ska behandlas på rätt sätt och för att inte de personer som handskas med avfallet ska utsättas för några risker ska du tänka på det här:

 • Om du använder en annan förpackning till ditt farliga avfall är det viktigt att du märker den med vad den innehåller.
 • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningen inte läcker.

Förpackningar med rester av kemikalier ska du lämna som farligt avfall, men om burken är helt tom och torr kan du lämna den som förpackning.