A A

Källsortering och återvinning

Här hittar du information om hur du ska sortera ditt avfall och läsa om vad som ska sorteras i de olika avfallsslagen.

 

 

Farligt avfall Fettavfall Förpackningar och tidningar Grovavfall
Matavfall Restavfall Slam Trädgårdsavfall